Ordnerdienst

Der Ordnerdienst des SVG:

Ordnerdienstobmann: Johann Krautgartner
Ordnerdienstobmann: Stv. Huemer Alois oder Dobunda Markus

Ordner:

Alois Huemer
Erich Breiteneder
Erich Schuster
Franz Holzinger
Helmut Andl
Johann Hermann
Johanna Kummer
Jürgen Göttl
Markus Dobunda
Schmid Hermann
Benny Kummer
Gundi GessertUnsere Sponsoren & Partner